Pracovná skupina pre rekodifikáciu právnej regulácie audiovizuálnych mediálnych služieb

Účelom zriadenia tejto skupiny je príprava zákona o vysielaní a retransmisii, zákona o telekomunikáciách a zákona o digitálnom vysielaní programových služieb. Ďalej o poskytovaní iných obsahových služieb prostredníctvom digitálneho  prenosu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o digitálnom vysielaní).

Členovia

Rokovania pracovnej skupiny

Posledná aktualizácia: 28.05.2020 / OK
Linky