Pracovná skupina pre zmenu financovania a rozvoj Matice slovenskej

Účelom zriadenia dočasnej pracovnej skupiny je analýza súčasného stavu, aktivít a hospodárenia Matice slovenskej. DPS je otvorenou platformou, kde sa riešia najmä otázky právneho postavenia, udržateľnosti súčasného modelu financovania, personálneho stavu, fungovania spoločnosti Neografia, a.s., ktorej je Matica slovenská majoritným akcionárom, potencionálu matičných nehnuteľností a jej verejných, vedeckých a publikačných aktivít.

 

Členovia

 

 

Rokovania

Posledná aktualizácia: 13.07.2020 / OK
Linky