Bratislava 19. decembra 2013
Číslo: MK – 3707/2013-110/23267

O P A T R E N I E
Ministerstva kultúry Slovenskej republiky
z 19. decembra 2013 č. MK – 3707/2013-110/23267
o vyhlásení kodifikovanej podoby štátneho jazyka
podľa zákona NR SR č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky
v znení neskorších predpisov
 

Čl. 1

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 2 zákona NR SR č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov vyhlasuje s účinnosťou od 20. decembra 2013 kodifikovanú podobu štátneho jazyka.

Čl. 2

Za kodifikovanú podobu štátneho jazyka Slovenskej republiky sa oficiálne vyhlasujú všeobecne platné a všeobecne záväzné normy spisovného jazyka, ktoré obsahujú tieto kodifikačné príručky:
a) Pravidlá slovenského pravopisu. Bratislava, Veda, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 4. vydanie 2013.
b) Krátky slovník slovenského jazyka. Bratislava, Veda, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 4. vydanie 2003.
c) Kráľ, Á.: Pravidlá slovenskej výslovnosti. Martin, Matica slovenská, 2. vydanie 2009.
d) Ružička, J. a kolektív: Morfológia slovenského jazyka. Bratislava, Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied 1966.

Čl. 3

Ruší sa opatrenie Ministerstva kultúry Slovenskej republiky z 8. apríla 2008 č. 1501/2008-10/5088 o vyhlásení kodifikovanej podoby štátneho jazyka.

Čl. 4

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 20. decembra 2013.

 

Marek Maďarič
minister kultúry v.r.

Linky