Štátny tajomník Ivan Sečík

Ž i v o t o p i s

Mgr. Ivan  SEČÍK, CSc.

narodený 16. septembra 1951 v Marikovej, okres Považská Bystrica

Vzdelanie:

Stredná všeobecnovzdelávacia škola v Považskej Bystrici (1967 - 1970)  
Fakulta žurnalistiky Leningradskej univerzity (1970  -  1975)  
Fakulta žurnalistiky Leningradskej univerzity - interná vedecká ašpirantúra (1976 - 1979)
Fakulta žurnalistiky Moskovskej univerzity - obhajoba dizertačnej práce (1980)
študijné pobyty v Spolkovej republike Nemecko (Heidelberg, Wiesbaden,  Saarbrucken -1989, 1992, 1995)   

Prax:

Nové  slovo – odborný redaktor (1980)
Slovenský úrad pre tlač a informácie – vedúci odborný referent (1980 - 1984)
Novinársky študijný ústav – vedecký pracovník, vedúci odboru, riaditeľ (1984 - 1996 )
Ministerstvo kultúry SR –  generálny riaditeľ sekcie verejných informácií (1995 - 1998)
Národné centrum mediálnej komunikácie – generálny riaditeľ (1997 - 1999)
MABEX, s.r.o. – riaditeľ pre obchod a marketing (1999 - 2000)
Slovenský rozhlas – vedúci odboru, riaditeľ Centra mediálneho výskumu (2000 - 2010 )
Ministerstvo kultúry SR - štátny tajomník (2006 - 2010)
Paneurópska vysoká škola – prodekan Fakulty masmédií, vedúci Ústavu masmediálnej komunikácie (2010 - 2012)
Ministerstvo kultúry SR – štátny tajomník (2012 -)
Je autorom  (spoluautorom)  niekoľkých monografií a desiatok odborných  štúdií, výskumných  správ  a  článkov.   Ako stály delegát zastupoval  Slovensko  v  Riadiacom  výbore  pre  médiá  Rady  Európy. Prednáša na  Fakulte masmédií Paneurópskej vysokej školy a Katedre žurnalistiky Filozofickej  fakulty UK v Bratislave, spolupracoval s Ústavom  politických vied SAV a inými vzdelávacími a výskumnými  inštitúciami.

Rodinný stav:

ženatý, manželka Irina je redaktorka zahraničného vysielania RTVS – Radio Slovakia International, má jedno dieťa.

Linky

opis