Víťazi súťaže

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky v spolupráci so Zväzom múzeí na Slovensku a Radou galérií Slovenska, v súlade so Štatútom národnej súťaže Múzeum roka, vyhlásilo dňa 19. mája 2007 na Festivale slovenských múzeí na Trenčianskom hrade výsledky V. ročníka súťaže Múzeum roka 2007.

V súťaži, ktorej poslaním je oceniť komplexný profesionálny prístup a výnimočné výsledky pri napĺňaní základných múzejných, galerijných funkcií a realizácii odborných múzejných, galerijných činností, sa pre rok 2007 umiestnili na prvom mieste, resp. titul Múzeum roka, Galéria roka získali:

v skupine A

NBS - Múzeum mincí a medailí

Múzeum roka 2007

špecializované múzeá a galérie s celoslovenskou pôsobnosťou)

 

v skupine B

Galéria mesta Bratislavy

Galéria roka 2007

(regionálne, mestské a miestne múzeá a galérie)

Linky