Cena Andreja Kmeťa

Cena sa udeľuje za vedecké práce významne pomáhajúce odbornému rastu slovenského múzejníctva a galérijníctva, etnografie a folkloristiky; za celoživotnú, resp. mnohoročnú odbornú prácu v múzejníctve a galérijníctve alebo v oblasti etnografie a folkloristiky; za aktivitu, prispievajúcu k rozvoju, ochrane, uchovaniu a využívaniu kultúrneho dedičstva.

Linky