Múzeum roka 2007 - vyhodnotenie

Hodnoteným obdobím bol rok 2007. Múzeá a galéria sa do súťaže prihlasovali v dvoch skupinách:

v skupine A - špecializované múzeá a galérie s celoslovenskou pôsobnosťou a

v skupine B - regionálne, mestské a miestne múzeá a galérie.

Do súťaže Múzeum roka 2007 predložilo prihlášky celkovo 12 subjektov (múzeí/galérií), z toho:

4 subjekty do súťažnej skupiny A,

8 subjektov do súťažnej skupiny B.

Výsledky s bodovým hodnotením:

Súťažná skupina A

  • 1. NBS - Múzeum mincí amedailí Kremnica (3730 bodov)
  • 2. Múzeum SNP Banská Bystrica (3670 bodov)
  • 3. Slovenské technické múzeum - Košice (2760 bodov)

Súťažná skupina B

  • 1. Galéria mesta Bratislavy (4070 bodov)
  • 2. Galéria Jána Koniarka v Trnave (3730 bodov)
  • 3. Stredoslovenské múzeum Banská Bystrica (3710 bodov)

Ocenené inštitúcie získavajú okrem práva používať titul Múzeum roka 2007, resp. Galéria roka 2007 aj cenu a certifikát Múzeum roka/Galéria roka. Udelenie ceny je spojené aj s finančnou odmenou, ktorú poskytuje vyhlasovateľ súťaže - Ministerstvo kultúry SR vo výške 50 000, - Sk.

Pri odovzdávaní ocenení, ktoré sa uskutočňuje pri príležitosti Medzinárodného dňa múzeí (18. máj), PhDr. Pavol Šimunič, riaditeľ odboru múzeí, galérií a knižníc Ministerstva kultúry SR vyhlásil šiesty ročník národnej súťaže Múzeum roka 2008.

Spracovala: Mgr. Jana Bezáková, riaditeľka súťaže

Linky