Anglické verzie loga MKSR
(English versions of Logotype of the Ministry of culture)

  Logo

Stiahnite si formát (.jpg). (jpg, 98.27 kB)
Stiahnite si vektorový formát(.ai). (ai, 1.14 MB)
Stiahnite si vektorový formát(.svg). (svg, 3.91 kB)

Logo

Stiahnite si formát (.jpg). (jpg, 96.47 kB)
Stiahnite si vektorový formát(.ai). (ai, 1.12 MB)
Stiahnite si vektorový formát(.svg). (svg, 15.09 kB)

Logo

Stiahnite si formát (.jpg). (jpg, 101.41 kB)
Stiahnite si vektorový formát(.ai). (ai, 1.14 MB)
Stiahnite si vektorový formát(.svg). (svg, 15.09 kB)

Logo

Stiahnite si formát (.jpg). (jpg, 84.64 kB)
Stiahnite si vektorový formát(.ai). (ai, 1.13 MB)
Stiahnite si vektorový formát(.svg). (svg, 13.92 kB)

Stiahnite si formát (.jpg). (jpg, 96.68 kB)
Stiahnite si vektorový formát(.ai). (ai, 1.13 MB)
Stiahnite si vektorový formát(.svg). (svg, 14.13 kB)

Stiahnite si formát (.jpg). (jpg, 84.54 kB)
Stiahnite si vektorový formát(.ai). (ai, 1.12 MB)
Stiahnite si vektorový formát(.svg). (svg, 14.26 kB)

Logo

Stiahnite si formát (.jpg). (jpg, 94.33 kB)
Stiahnite si vektorový formát(.ai). (ai, 1.14 MB)
Stiahnite si vektorový formát(.svg). (svg, 14.25 kB)

Logo

Stiahnite si formát (.jpg). (jpg, 103.28 kB)
Stiahnite si vektorový formát(.ai). (ai, 1.14 MB)
Stiahnite si vektorový formát(.svg). (svg, 4.01 kB)

Logo

Stiahnite si formát (.jpg). (jpg, 154.06 kB)
Stiahnite si vektorový formát(.ai). (ai, 1.14 MB)
Stiahnite si vektorový formát(.svg). (svg, 21.99 kB)

Stiahnite si formát (.jpg). (jpg, 172.29 kB)
Stiahnite si vektorový formát(.ai). (ai, 1.17 MB)
Stiahnite si vektorový formát(.svg). (svg, 22.06 kB)

Logo

Stiahnite si formát (.jpg). (jpg, 152.18 kB)
Stiahnite si vektorový formát(.ai). (ai, 1.13 MB)
Stiahnite si vektorový formát(.svg). (svg, 21.52 kB)

Logo

Stiahnite si formát (.jpg). (jpg, 151.69 kB)
Stiahnite si vektorový formát(.ai). (ai, 1.14 MB)
Stiahnite si vektorový formát(.svg). (svg, 20.95 kB)

Logo

Stiahnite si formát (.jpg). (jpg, 167.26 kB)
Stiahnite si vektorový formát(.ai). (ai, 1.16 MB)
Stiahnite si vektorový formát(.svg). (svg, 21.10 kB)

Logo

Stiahnite si formát (.jpg). (jpg, 143.28 kB)
Stiahnite si vektorový formát(.ai). (ai, 1.13 MB)
Stiahnite si vektorový formát(.svg). (svg, 20.48 kB)

Logo

Stiahnite si formát (.jpg). (pdf, 146.54 kB)
Stiahnite si vektorový formát(.ai). (ai, 1.13 MB)
Stiahnite si vektorový formát(.svg). (svg, 20.40 kB)

Logo

Stiahnite si formát (.jpg). (jpg, 143.50 kB)
Stiahnite si vektorový formát(.ai). (ai, 1.14 MB)
Stiahnite si vektorový formát(.svg). (svg, 21.26 kB)

Logo

Stiahnite si formát jpg. (pdf, 165.50 kB)
Stiahnite si vektorový formát(.ai). (ai, 1.16 MB)
Stiahnite si vektorový formát(.svg). (svg, 21.22 kB)

Logo

Stiahnite si formát (.jpg). (jpg, 140.89 kB)
Stiahnite si vektorový formát(.ai). (ai, 1.13 MB)
Stiahnite si vektorový formát(.svg). (svg, 20.82 kB)

Logo

Stiahnite si formát (.jpg). (jpg, 146.53 kB)
Stiahnite si vektorový formát(.ai). (ai, 1.13 MB)
Stiahnite si vektorový formát(.svg). (svg, 20.57 kB)

Linky