Program 4 - Umenie

Výzva na predkladanie žiadostí do 2. kola v programe 4 UMENIE pre podprogramy:

4.1. Divadlo
4.2. Hudba
4.3. Výtvarné a úžitkové umenie, dizajn, fotografia a architektúra
4.4. Medziodborové profesionálne kultúrne aktivity
4.5. Literatúra a knižná kultúra – týka sa len okruhu podpory 4.5.1 (vydávanie umeleckej literatúry a časopisov pre deti a mládež)

Termín predkladania žiadostí do 2. kola – 1. jún 2009

Linky