Slovenské verzie loga MKSR

Kompletný balíček so slovenskými logami vo formáte SVG (zip, 122 kB)

Stiahnite si formát (.jpg). (jpg, 114 kB)
Stiahnite si vektorový formát(.ai). (ai, 1.15 MB)
Stiahnite si vektorový formát(.svg). (svg, 14 kB)

Stiahnite si formát (.jpg). (jpg, 113.41 kB)
Stiahnite si vektorový formát(.ai). (ai, 1.14 MB)
Stiahnite si vektorový formát(.svg). (svg, 13.65 kB)

Stiahnite si formát (.jpg). (jpg, 157.70 kB)
Stiahnite si vektorový formát(.ai). (ai, 1.14 MB)
Stiahnite si vektorový formát(.svg). (svg, 17.09 kB)

Stiahnite si formát (.jpg). (jpg, 135.32 kB)
Stiahnite si vektorový formát(.ai). (ai, 1.16 MB)
Stiahnite si vektorový formát(.svg). (svg, 17.11 kB)

Stiahnite si formát (.jpg). (jpg, 149.12 kB)
Stiahnite si vektorový formát(.ai). (ai, 1.13 MB)
Stiahnite si vektorový formát(.svg). (svg, 16.82 kB)

Stiahnite si formát (.jpg). (jpg, 133.74 kB)
Stiahnite si vektorový formát(.ai). (ai, 1.13 MB)
Stiahnite si vektorový formát(.svg). (svg, 16.75 kB)

Stiahnite si formát (.jpg). (jpg, 139.11 kB)
Stiahnite si vektorový formát(.ai). (ai, 1.14 MB)
Stiahnite si vektorový formát(.svg). (svg, 22.75 kB)

Stiahnite si formát (.jpg). (jpg, 157.51 kB)
Stiahnite si vektorový formát(.ai). (ai, 1.14 MB)
Stiahnite si vektorový formát(.svg). (svg, 22.78 kB)

Stiahnite si formát (.jpg). (jpg, 174.28 kB)
Stiahnite si vektorový formát(.ai). (ai, 1.13 MB)
Stiahnite si vektorový formát(.svg). (svg, 22.42 kB)

Stiahnite si formát (.jpg). (jpg, 152.83 kB)
Stiahnite si vektorový formát(.ai). (ai, 1.13 MB)
Stiahnite si vektorový formát(.svg). (svg, 22.30 kB)

Stiahnite si formát (.jpg). (jpg, 151.95 kB)
Stiahnite si vektorový formát(.ai). (ai, 1.14 MB)
Stiahnite si vektorový formát(.svg). (svg, 21.34 kB)

Stiahnite si formát (.jpg). (jpg, 164.93 kB)
Stiahnite si vektorový formát (.ai). (ai, 1.17 MB)
Stiahnite si vektorový formát(.svg). (svg, 21.42 kB)

Stiahnite si formát (.jpg). (jpg, 148.04 kB)
Stiahnite si vektorový formát(.ai). (ai, 1.13 MB)
Stiahnite si vektorový formát(.svg). (svg, 21.01 kB)

Stiahnite si formát (.jpg). (jpg, 152.59 kB)
Stiahnite si vektorový formát(.ai). (ai, 1.13 MB)
Stiahnite si vektorový formát(.svg). (svg, 20.86 kB)

Stiahnite si formát (.jpg). (jpg, 146.13 kB)
Stiahnite si vektorový formát(.ai). (ai, 1.14 MB)
Stiahnite si vektorový formát(.svg). (svg, 19.11 kB)

Stiahnite si formát (.jpg). (jpg, 158.64 kB)
Stiahnite si vektorový formát(.ai). (ai, 1.16 MB)
Stiahnite si vektorový formát(.svg). (svg, 19.10 kB)

Stiahnite si formát (.jpg). (jpg, 137.71 kB)
Stiahnite si vektorový formát(.ai). (ai, 1.13 MB)
Stiahnite si vektorový formát(.svg). (svg, 18.72 kB)

Stiahnite si formát (.jpg). (jpg, 143.19 kB)
Stiahnite si vektorový formát(.ai). (ai, 1.13 MB)
Stiahnite si vektorový formát(.svg). (svg, 18.63 kB)

Linky