Program 2 - Kultúrne aktivity v oblasti pamäťových inštitúcií

2.1    Knižnice a knižničná činnosť
2.2    Múzeá a galérie
2.3    Ochrana kultúrneho dedičstva
2.4   Akvizícia múzeí a galérií
2.5   Akvizícia knižníc

Linky