Program 9 - Kultúrne poukazy

- termín elektronickej registrácie v podprograme 9.1 1.10.2008 – 20.12.2008

- termín uzávierky na predkladanie žiadostí v podprograme 9.2 31.08.2009

9.1 Poukážkový systém podpory prístupu žiakov a učiteľov základných a stredných škôl ku kultúrnym hodnotám –zriaďovatelia škôl

9.2 Poukážkový systém podpory prístupu žiakov a učiteľov základných a stredných škôl ku kultúrnym hodnotám – kultúrne inštitúcie

Linky