Zloženie odborných komisií

Komisia pre podprogram 2.1 (pdf, 22.98 kB)
Komisia pre podprogram 2.2  (pdf, 24.73 kB)
Komisia pre podprogram 2.3 a 2.4 (pdf, 21.24 kB)
Komisia pre podprogram 2.5 (pdf, 26.52 kB)

Linky