Grantový program MK SR č. 6 Kultúra národnostných menšín 2009

Bulharská národnostná menšina
Stefan Peytchev
Emília Hrušíková
Elena Arnaudova
Tanja Borisova
Pavol Mikula

Lýdia Šrámková, tajomníčka

Česká národnostná menšina
Helena Miškufová
Hana Husenicová
Margita Pokrievková
Blanka Maňkovská
Jitka Smrigová

Judita Trnovcová, tajomníčka

Chorvátska národnostná menšina
Juraj Cvečko
Jozef Kľačka
Eva Marková
Hilda Mitterpachová
Marta Palesíchová

Lýdia Šrámková, tajomníčka

Maďarská národnostná menšina
Komisia pre živú kultúru:
Ladislav  Estefán
Péter Kolár
Klára Kubičková – Kucsera
Anikó Lépesová 
Pavol Mikula
Myrtil Nagy
Anna Vargová

Judita Trnovcová, tajomníčka

Komisia pre periodickú a neperiodickú tlač:
Gábor Csanda
Lajos  Grendel
István B. Kovács
Zuzana Mészárosová – Lamplová
Pavol Mikula
Ľudovít Morovič
Gizela Szabómihályová

Judita Trnovcová, tajomníčka

Moravská  národnostná menšina
Michal Gašparovič
Ivan Hrubina
Ľudmila Ouředníková
Oktávia Krajčiová
Pavol Mikula

Judita Trnovcová, tajomníčka

Nemecká národnostná menšina
Anton Oswald
Ondrej Pöss
Alan Schmiedl
Ingrid Puchalová
Pavol Mikula

Lýdia Šrámková, tajomníčka

Poľská národnostná menšina
Elżbieta T. Dutková
Romana Gregušková
Maria Perunská
Ryszard Urbański
Małgorzata Wojcieszyńska
Beata Wojnarowska
Ryszard Zwiewka

Lýdia Šrámková, tajomníčka

Rómska národnostná menšina
Denisa Havrľová
Ivan Hriczko
Stanislav Cina
Ivan Mirga
Sofia Daskalová
Jurina Rusnáková
Vojtech Kökény
Dagmar Horváthová
Jana Kresáková

Lýdia Šrámková, tajomníčka

Rusínska národnostná menšina
Alena Blichová
Oľga Glosíková
Mikuláš Kseňák
Ján Lipinský
Marián Marko
Pavol Mikula
Vladimír Protivňák
Jaroslav Sisák
Mariana Železná
Anna Plišková,
Mária Maľcovská 

Lýdia Šrámková, tajomníčka

Ruská národnostná menšina
Natália Dostavalová
Oľga Dašková
Valerij Hoč
Žanna Mihaliková
Alexej Jemeľjanov

Judita Trnovcová, tajomníčka

Ukrajinská národnostná menšina
Michal Čorný
Helena Dohovičová
Ivan Jackanin
Pavol Mikula
Filip Penev
Peter Sokol
Miroslav Sopoliga
Naďa Varcholová
Miroslav Iľjuk

Lýdia Šrámková, tajomníčka

Židovská národnostná menšina
Pavol Mešťan
Viera Kamenická
Eva Poláková
Otto Wagner
Eva Bäckerová

Lýdia Šrámková, tajomníčka

Kultúrna politika
Pavol Mešťan
Ondrej Pöss
Jozef Kľačka
Zuzana Mészárosová - Lamplová
Jana Kresáková

Lýdia Šrámková, tajomníčka

Linky