Členovia grantovej komisie EHMK – Košice 2013

Mgr. Marek Adamov
Mgr. Peter Himič, PhD.
Mgr. art. Zora Jaurová
RNDr. Jana Orlická
Mgr. Mária Rišková

Linky