Program 4 Umenie

Informatívne semináre k zverejnenej výzve na podávanie žiadostí do programu č. 4 Umenie

  • 17. 10. 2007 11.00  - 13.00 hod. Žilina (centrum súčasného umenia Stanica Žilina - Záriečie)
  • 26. 10. 2007  14.30 – 16.30 hod. Košice (centrum súčasných umení IC Culture Train - Nižná úvrať 25, Vyšné Opátske , Košice)
  • 6. 11. 2007 14.30 – 16.30 hod. Bratislava (Štúdio 12, Jakubovo nám. 12, Bratislava)

Cieľom je poskytnúť informácie a praktické rady pre žiadateľov:
- špecifiká programu Umenie,
- formálne náležitosti žiadostí správne podanej žiadosti,
- podrobnosti vypĺňania formulárov týkajúcich sa ekonomickej stránky projektu,
- ďalšie najčastejšie problémy a otázky žiadateľov.

Účasť na seminári je bezplatná, odporúčame vopred sa prihlásiť.
Kontakt:Daniela Pápayová tel. 02/59 391 312, mail: daniela.papayova@culture.gov.sk

Linky