Program 5 Pro Slovakia

Informačný seminár k zverejnenej výzve na predkladanie žiadostí v rámci grantového programu č. 5 Pro Slovakia

V súvislosti so zverejnením grantovej výzvy Ministerstva kultúry SR na predkladanie projektov v programe  č. 5 – Pro Slovakia sa uskutoční informačný seminár pre žiadateľov dňa:
22. apríla 2008 (utorok) o 13:30 hod. v Bratislave (Ministerstvo kultúry SR, Nám. SNP č. 33, Bratislava, 2. poschodie – Veľká zasadačka).

Účelom seminára bude informovať potenciálnych žiadateľov o podmienkach poskytovania dotácií v rámci uvedeného grantového programu, ako aj o postupe pri podávaní a elektronickej registrácii žiadostí.

Vzhľadom na obmedzenú kapacitu odporúčame prihlásiť sa vopred.
Kontakt: Erika Paulínová tel. 02/59 391 324, mail: erika.paulinova@culture.gov.sk

Linky