Program 8 Nehmotné kultúrne dedičstvo a kultúrno-osvetová činnosť

Dovoľujeme si Vás upozorniť na aktuálnu verejnú výzvu  Agentúry na podporu výskumu a vývoja v súlade so zákonom č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja na podávanie žiadostí v rámci programu Podpora ľudského potenciálu v oblasti výskumu a vývoja a popularizácie vedy. V tomto programe je ako cieľ 8 zahrnutá: Podpora aktivít talentovanej mládeže prostredníctvom regionálnych a národných súťaží a prehliadok. Dátum vyhlásenia výzvy je 1. októbra 2007, dátum ukončenia výzvy je 30. november 2007. Všetky potrebné informácie a podklady k tejto výzve si môžete stiahnuť z internetovej stránky Agentúry na podporu výskumu a vývoja http://www.apvv.sk/.

Linky