Program 9 Kultúrne poukazy

  • Štruktúra programu
  • Metodické usmernenie (rtf, 87 kB) pri predkladaní žiadostí o registráciu do grantového systému Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v roku 2008 v programe Kultúrne poukazy 2008 (zriaďovatelia škôl)
  • Metodické usmernenie (rtf, 110 kB) pre žiadateľov o poskytnutie dotácie z grantového systému Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v roku 2008 v programe Kultúrne poukazy 2008 (zriaďovatelia kultúrnych inštitúcií a samostatné kultúrne inštitúcie)

Podrobnejšie informácie o programe nájdete na http://www.kulturnepoukazy.sk/.

Linky