Štruktúra programu

Program 3 – Audiovízia 2008 – termíny uzávierok I. kolo 5.11.2007, II.kolo 31.3.2008

3.1 Tvorba a vývoj audiovizuálnych diel (development)
3.2 Produkcia audiovizuálnych diel
3.3 Produkcia dlhometrážnych filmov pre kiná
3.4 Postprodukcia a/alebo distribúcia audiovizuálnych diel
3.5 Minoritná koprodukcia dlhometrážnych filmov pre kiná
3.6 Distribúcia zahraničných audiovizuálnych diel
3.7 Podujatia a/alebo prezentácia audiovizuálnych diel
3.8 Edičná činnosť v oblasti audiovízie

Linky