Štruktúra programu

Program 5 - Pro Slovakia – termíny uzávierok I.kolo 7.12.2007, II.kolo 30.5.2008

5.1 Prezentácia umenia a kultúry v zahraničí
5.2 Mobilita umelcov a kultúrnych pracovníkov, medzinárodná spolupráca v oblasti kultúry
5.3 Spolufinancovanie projektov, ktoré získali podporu z medzinárodných zdrojov

Linky