Zloženie komisie

Ivan Králik
Peter Dubecký
Vanda Feriancová
Vladimír Holan
Jana Kákošová
Peter Michalovič
Miloš Mistrík
Peter Svarinský
Ivana Šebestová

tajomníčka: Darina Horáková

Linky