Zloženie komisií

Kultúrne aktivity v oblasti pamäťových inštitúcií  

Členovia komisie podprogramu 2.1. - knižnice a knižničná činnosť

Mgr. Emília Antolíková
riaditeľka - Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou

Mgr. Andrea Doktorová
riaditeľka - Ústredná knižnica SAV  Bratislava  

Mgr. Daniela Džuganová
riaditeľka - Univerzitná knižnica Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach

PhDr. Daniela Gondová
predsedníčka Slovenskej asociácie knižníc, riaditeľka - Ústredná knižnica FFUK v Bratislave

PhDr. Iveta Kilárová
riaditeľka odboru pre knižničný systém SR - Slovenská národná knižnica v Martine,

PhDr. Dušan Lechner
riaditeľ úseku knižničných činností - Univerzitná knižnica v Bratislave

Mgr. Štefánia Petercová
vedúca metodiky - Štátna vedecká knižnica v Košiciach

tajomník komisie: PhDr. Ján Molnár - sekcia kultúrneho dedičstva MK SR


Členovia komisie podprogramu 2.2 - múzeá a galérie

PhDr. Alexandra Homoľová 
riaditeľka umeleckých zbierok - Slovenská národná galéria Bratislava

PhDr. Zuzana Gažíková
predsedníčka Rady galérií Slovenska, riaditeľka - Galéria P. M. Bohúňa Liptovský Mikuláš

PhDr. Katarína Babičová
podpredsedníčka Zväzu múzeí na Slovensku, riaditeľka - Trenčianske múzeum v Trenčíne

PhDr. Gabriela Podušelová
vedúca Muzeologického kabinetu -  Slovenské národné múzeum Bratislava

PhDr. Želmíra Grajciarová
kustódka zbierky starého umenia - Galéria mesta Bratislavy

akad. soch. Bedrich Hoffstädter
zástupca Komory reštaurátorov, vedúci reštaurátorských ateliérov - Slovenská národná galéria Bratislava,

PhDr. Klaudia Buganová
zástupkyňa za múzeá  samosprávnych krajov, znalkyňa v odbore starožitnosti a umelecké diela, zamestnankyňa Východoslovenského múzea Košice

tajomníčka komisie: Mgr. Jana Bezáková - sekcia kultúrneho dedičstva MK SR

 

Členovia komisie podprogramu 2.3 - ochrana kultúrneho dedičstva

Mgr. Peter Sabov 
riaditeľ odboru správy knižničných dokumentov a fondov SR - Slovenská národná knižnica Martin

Mgr. Miriam Poriezová
knihovníčka  (historické knižničné dokumenty a fondy) -  Univerzitná knižnica Bratislava

Mgr. Branislav Panis 
riaditeľ  - Historické múzeum Slovenského národného múzea v Bratislave

RNDr. Ladislav Spalek
riaditeľ - Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi

Magdaléna Mitsová
dôchodkyňa

Mgr. Renáta Niczová
riaditeľka - Nitrianska galéria Nitra,

Mgr. Martin Šugár
kunsthistorik, - súdny znalec pre oblasť umelecké diela a starožitnosti

tajomníčka komisie: Mgr. Katarína Kamenská - sekcia kultúrneho dedičstva MK SR

Členovia komisie podprogramu 2.4  - akvizícia múzeí a galérií

Mgr. Dušan Buran, PhD.
historik umenia, vedúci kurátor Zbierok starého umenia -  Slovenská národná galéria Bratislava

RNDr. Peter Horváth
dôchodca

PhDr. Alena Vrbanová 
historička umenia, vysokoškolská pedagogička - vedúca katedry teórie a dejín umenia FVU AU

Mgr. Peter Tajkov
archeológ, kurátor a správca zbierky Múzea Vojtecha Löfflera v Košiciach, vysokoškolský pedagóg na Fakulte umení Technickej univerzity v Košiciach

Mgr. Marta Janovičková
zástupkyňa Zväzu múzeí na Slovensku, historička umenia, zástupkyňa riaditeľa - Múzeum mesta Bratislavy

PhDr. Viera Drahošová
Riaditeľka - Záhorské múzeum v Skalici

Mgr. Milan Rybecký
riaditeľ  - Prírodovedné múzeum Slovenského národného múzeá v Bratislave

tajomníčka komisie: Mgr. Barbora Pokojná -  sekcia kultúrneho dedičstva MK SR

 

Členovia komisie podprogramu 2.5 - akvizícia knižníc

PhDr. Jana Dropková
zamestnankyňa odboru pre knižničný systém SR - Slovenská národná knižnica Martin

Mgr. Mária Balkóciová
krajská a okresná metodička  - Žilinská knižnica v Žiline

Priska Joščáková
krajská metodička pre Banskobystrický kraj, zástupkyňa riaditeľky - Krajská knižnica Ľ. Štúra vo Zvolene

Mária Rezáková
krajská metodička pre Nitrianky kraj - Krajská knižnica Karola Kmeťka v Nitre

Mgr. Marta Skalková
riaditeľka - Knižnica P. O. Hviezdoslava v Prešove

Ján Šimko
metodik a manažér pre projektovú činnosť knižnice - Verejná knižnica Jána Bocatia v Košiciach

Ing. Silvia Stasselová
predsedníčka Spolku slovenských knihovníkov, vedúca - Knižnica a informačné centrum Stavebnej fakulty STU v Bratislave

tajomníčka komisie: Mgr. Monika Lopušanová -  sekcia kultúrneho dedičstva MK SR

Linky