Zloženie odborných komisií

Podprogram 1.1
1. akad. soch. Tomáš Lupták, Komora reštaurátorov, Bratislava
2. akad. mal. Miroslav Šurin, Komora reštaurátorov, Bratislava
3. akad. mal. Jozef Dorica, Komora reštaurátorov, Bratislava
4. Ing. Kristína Markušová, Krajský pamiatkový úrad, Košice
5. Ing. Katarína Vošková, Krajský pamiatkový úrad - pracovisko, Banská Štiavnica
6. Ing. Vladimír Kohút, Slovenská komora stavebných inžinierov, Bratislava
7. Prof. Ing. arch. Peter Vodrážka, PhD., Fakulta architektúry Slovenskej technickej univerzity, Bratislava
8. Ing. arch. akad. arch. Jozef Smida, CSc., Slovenská komora architektov, Bratislava
9. Ing. arch. Beata Polomová, PhD., Bratislava
10. Ing. arch. Jana Gregorová, PhD., Bratislava 
11. PhDr. Katarína Kosová, Pamiatkový úrad SR, Bratislava

Podprogram 1.2
1. doc. akad. mal. Vladimír Plekanec, Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava
2. PhDr. Ingride Ciulisová, CSc., Slovenská akadémia vied - Ústav dejín umenia, Bratislava
3. Ing. Anna Valeková, Krajský pamiatkový úrad, Nitra
4. doc. Ing. arch. akad. arch. Peter Puškár, PhD., Fakulta architektúry Slovenskej technickej univerzity, Bratislava
5. Ing. Jozef Závacký, Slovenská komora stavebných inžinierov, Bratislava
6. Ing. arch. Jaroslav Kilián, Academia Istropolitana Nova, Svätý Jur

Podprogram 1.3
1. Prof. PhDr. Ján Bakoš, DrSc., Slovenská akadémia vied - Ústav dejín umenia, Bratislava
2. PhDr. Peter Jurkovič, Krajský pamiatkový úrad, Bratislava
3. Ing. arch. Erika Horanská, Academia Istropolitana Nova, Svätý Jur
4. RNDr. Ľuboslav Škoviera, Pamiatkový úrad SR, Bratislava
5. akad. soch. Ján Gazdík, Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava
6. Mgr. Jozef Medvecký, CSc., Slovenská akadémia vied - Ústav dejín umenia, Bratislava

Linky