Zloženie odborných komisií

Program č. 4 - Umenie

Podprogram 4.1 - Divadlo a tanec (profesionálne kultúrne aktivity)
(komisia pre všetky okruhy - 4.1.1 - 4.1.5)

PhDr. Oleg Dlouhý
PhDr. Andrej Maťašík
Doc. Matúš Oľha
Mgr. Jozef Dolinský ml.
Mgr. Jana Liptáková
PhDr. Štefan Fejko
Peter Jezný

Mgr. Daniela Pápayová, tajomníčka komisie


Podprogram 4.2 - Hudba (profesionálne kultúrne aktivity)
(komisia pre všetky okruhy - 4.2.1 - 4.2.5)

Mgr. Miloš Betko
Doc. Daniel Buranovský, ArtD.
PhDr. Elena Filippiová 
PhDr. Ivan Marton
Mgr. art. Melánia Puškášová
Mgr. Patrick Španko
PhDr. Igor Valentovič

Mgr. Božena Horváthová, tajomníčka komisie

Podprogram 4.3 - Výtvarné a úžitkové umenie, dizajn, fotografia a architektúra
komisia pre všetky okruhy - 4.3.1 - 4.3.4

Doc. Stanislav Bubán, akad. mal.
Prof. Ing. arch. Ivan Petelen, PhD.
Doc. Pavol Choma, akad. mal.
Doc. Zdeno Horecký, akad. mal.
Prof. Stanislav Balko, akad. mal.
Oleg Fintora, akad. soch.
Doc. PhDr. Jaroslav Uhel
PhDr. Ľubomír Podušel
Doc. Milan Lukáč, akad. soch.

Mgr. Magdaléna Ševčíková, tajomníčka komisie

Podprogram 4. 4 - medziodborové profesionálne kultúrne aktivity
(komisia pre všetky okruhy 4.4.1 - 4.4.4)

Mgr. Anna Miklovičová
PhDr. Milan Polák
Mgr. Teodor Križka
Doc. Jozef Mokoš
PhDr. Ľuboslav Móza
PhDr. Andrej Maťašík
Mgr. Dana Dinková
PhDr. Marián Pauer, ESFIAP
Peter Machajdík

Mgr. Daniela Pápayová, tajomníčka komisie

Podprogram: 4.5. Literatúra a knižná kultúra
4.5.1 - Tvorba a vydávanie umeleckej literatúry a časopisov pre deti a mládež

Prof. PhDr. Zuzana Stanislavová, CSc.
Mgr. Ľubica Suballyová, PhD.
akad. mal. Svetozár Mydlo
Štefan Moravčík
Peter Holka
Magda Baloghová
PhDr. Jana Bodnárová
Mgr. Peter Karpinský, PhD.
Mgr. Ľubica Kepštová

PhDr. Ľubica Ďurišinová, tajomníčka komisie     

4.5.2 Tvorba a vydávanie pôvodnej slovenskej umeleckej literatúry
4.3.3 Tvorba a vydávanie prekladovej umeleckej literatúry

Spoločná komisia pre obe oblasti

PhDr. Roman Brat
Mgr. Martin Solotruk
Mgr. Dana Podracká
PhDr. Viera Prokešová
Prof. PhDr. Mária Bátorová, CSc.
Osvald Zahradník
PhDr. Ján Jankovič, CSc.
Drahoslav Machala
doc. PhDr. Igor Hochel,  

PhDr. Ľubica Ďurišinová, tajomníčka komisie

4.5.4.   Tvorba a vydávanie pôvodnej a prekladovej umenovednej a spoločenskovednej literatúry
Komisia posudzuje knižné projekty z oblasti literatúry, divadla, hudby a výtvarného umenia, architektúry

Doc. PhDr. Etela Farkašová, CSc.
Prof. Oliver Bakoš, CSc.
PhDr. Slavomír Michálek, CSc.
Doc. PhDr. Marta Součková
Doc. PhDr. Miloš Mistrík, DrSc. 
Prof. PhDr. Ján Zambor, CSc.
Prof. Ľudovít Hološka, akad. mal.
Mgr. art. Eva Kovačevičová - Fudala
PhDr. Hana Urbancová, CS.

PhDr. Ján Bábik, tajomník komisie

4.5.5     Vydávanie umeleckých a kultúrnych časopisov
Spoločná komisia pre všetky oblasti - literatúra, divadlo, hudba, výtvarné umenie, fotografia, architektúra, dizajn

Peter Jaroš
PhDr. Radoslav Matejov
Mgr. Gabriela Rothmayerová
Mgr. Lucia Gavulová
Mgr. Jaroslav Rezník, st.
Bystrík Šikula
Doc. PhDr. Jozef Vatrál, PhD.
PhD. Marián Grupač
Doc. PhDr. Miloš Blahynka, CSc.

PhDr. Ján Bábik, tajomník komisie

4.5.6 Aktivity z oblasti literatúry a knižnej kultúry

Mgr. Gabriela Rothmayerová 
Mgr. art. Emil Holečka
Zuzana Belková
Rút Lichnerová
Mgr. Iveta Hurná
Ing. Margita Galová
Ján Buzássy
PhDr. Ján Sládeček
PaedDr. Jana Borguľová

PhDr. Ján Bábik, tajomník komisie

 

Linky