Zloženie odborných komisií

Program 5

1. Mgr. Lucia Benická
2. p. Dušan Brozman
4. Mgr. Róbert Mankovecký
5. Mgr. Jaroslav Moravčík
6. Mgr. art. Lucia Papanetzová
7. Mgr. Markéta Plichtová
8. Ing. Alexandra Strelková
9. Mgr. art. Lenka Šútorová - Konečná
10. doc. PhDr. Ján Vilikovský, CSc.

Linky