Zloženie odborných komisií

Grantový program MK SR č. 6 Kultúra národnostných menšín 2008

 

Bulharská národnostná menšina
Stefan Peytchev
Emília Hrušíková
Elena Arnaudova
Emília Ivanova
Pavol Mikula

Lýdia Šrámková, tajomníčka

Česká národnostná menšina
Helena Miškufová
Hana Húsenicová
Margita Pokrievková
Blanka Maňkovská
Jitka Smrigová

Judita Trnovcová, tajomníčka

Chorvátska národnostná menšina
Juraj Cvečko
Jozef Kľačka
Eva Marková
Hilda Mitterpachová
Marta Palesíchová

Lýdia Šrámková, tajomníčka 

Maďarská národnostná menšina
Komisia pre živú kultúru:
László Huszár
Ferenc Boda
András Takács
Zsuzsanna Szvorák
Peter Kmotrik
Klára Kubičková - Kucsera
Pavol Mikula

Judita Trnovcová, tajomníčka

Komisia pre periodickú a neperiodickú tlač:
Gábor Csanda 
Lajos  Grendel
Zuzana Mészárosová - Lamplová
István Németh
Gizela Szabómihályová
Ľudovít Morovič
Pavol Mikula

Judita Trnovcová, tajomníčka

Moravská  národnostná menšina
Michal Gašparovič
Ivan Hrubina
Ľudmila Ouředníková
Oktávia Krajčiová
Pavol Mikula

Judita Trnovcová, tajomníčka

Nemecká národnostná menšina
Ondrej Pöss
Alan Schmiedl
Ingrid Puchalová
Anton Oswald
Vojtech Wagner

Lýdia Šrámková, tajomníčka 

Poľská národnostná menšina
Elzbieta T. Dutková
Malgorzata Wojcieszynska
Beata Wojnarowska
Mária Perunská
Ryszard Zwiewka

Lýdia Šrámková, tajomníčka 

Rómska národnostná menšina
Denisa Havrľová
Ivan Hriczko
Andrea Bučková
Stanislav Cina
Ivan Mirga
Sofia Daskalová
Jurina Rusnáková
Vojtech Kökény
Dagmar Horváthová

Lýdia Šrámková, tajomníčka 

Rusínska národnostná menšina
Marián Marko
Ján Lipinský
Vladimír Protivňák
Alena Blichová
Mariana Železná
Jaroslav Sisák
Pavol Mikula

Lýdia Šrámková, tajomníčka 

Ruská národnostná menšina
Natália Dostavalová
Oľga Dašková
Valerij Hoč
Žanna Mihaliková
Alexej Jemeľjanov

Judita Trnovcová, tajomníčka

Ukrajinská národnostná menšina
Ivan Sokol
Miroslav Sopoliga
Ivan Jackanin
Filip Penev
Michal Čorný
Naďa Varcholová
Pavol Mikula

Lýdia Šrámková, tajomníčka 

Židovská národnostná menšina
Pavol Mešťan
Viera Kamenická
Eva Poláková
Otto Wagner
Eva Bäckerová

Lýdia Šrámková, tajomníčka 

Kultúrna politika
Pavol Mešťan
Ondrej Pöss
Jozef Kľačka
Zuzana Mészárosová - Lamplová
Jana Kresáková

Lýdia Šrámková, tajomníčka

Linky