Zloženie odborných komisií

Program 8

1. Soňa Řeháková
2. Jana Svetlovská
3. Mária Mišková
4. Jozef Krasula
5. Alžbeta Lukáčová
6. Miroslava Palanová
7. Štefan Kocák
8. Ladislav Bačinský
9. Viera Feriancová
10. Viera Feglová
11. Barbora Skraková

Linky