Štruktúra programu AudioVízia 2007

3.1  Tvorba a vývoj audiovizuálnych diel
3.2  Produkcia audiovizuálnych diel
3.3  Produkcia dlhometrážnych filmov pre kiná
3.4  Postprodukcia a/alebo distribúcia audiovizuálnych diel
3.5. Minoritná koprodukcia dlhometrážnych filmov pre kiná
3.6  Distribúcia zahraničných audiovizuálnych diel
3.7  Podujatia a/alebo prezentácia audiovizuálnych diel
3.8  Edičná činnosť v oblasti audiovízie

Linky