Štruktúra programu Pro Slovakia

5.1  Prezentácia umenia a kultúry v zahraničí
5.2  Mobilita umelcov a kultúrnych pracovníkov
5.3  Podpora úspešných projektov medzinárodnej spolupráce

Linky