Štruktúra programu Kultúra národnostných menšín

6.1  Živá kultúra
6.2  Periodická tlač
6.3  Neperiodická tlač
6.4  Kultúrna politika

6.4.1 Produkcia dokumentárnych filmov
6.4.2 Prezentačné aktivity smerom k majorite

Linky