Preštudovaním celých Podmienok pred vyplnením žiadosti sa žiadateľ vyhne problémom. Nekompletná alebo nesprávne podaná žiadosť nemôže byť zaradená na rokovanie komisie.

Linky