Zloženie komisie pre Pro Slovakia

Mgr. art. Jana Billová
Mgr. Jozef Burič
Mgr. art Martin Knut
Mgr. art. Róbert Mankovecký 
Mgr. Jaroslav Moravčík 
Mgr. Markéta Plichtová
Mgr. Peter Rázus
Ing. Alexandra Strelková
doc. PhDr. Ján Vilikovský, CSc

Linky