Zloženie odborných komisií

Zloženie komisie
Znevýhodnené skupiny obyvateľstva

Mária Štefková
Sylvia Porubänová
Iveta Mišová
René Lužica
Marian Horanič

Tajomník: Lýdia Šrámková (MK SR)

Linky