Zoznam členov Nehmotné kultúrne dedičstvo a kultúrno-osvetová činnosť v roku 2007- 2008

PhDr. Igor Danihel
PhDr. Svetlana Chomová
Mgr. Peter Kocnár
Mgr. Jozef Krasula
PhDr. Soňa Řeháková

Danka Rožárová
Mgr. Jana Svetlovská
Ing. Vladimír Urban

Ing. Miroslava Zaujcová

 

Linky