Členovia odbornej komisie pre Program Obnovme si svoj dom 2006

1. Ing. František Slebodník, primátor mesta Spišské Podhradie s praxou v oblasti manažmentu lokalít zapísaných v Zozname svetového dedičstva; v rokoch 2004 – 2005 nebol členom odbornej komisie OSSD

2. Ing. Vladimír Medlen, poslanec zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja; v rokoch 2004 - 2005 nebol členom odbornej komisie OSSD

3. Ing. Oto Makýš, odborný asistent na Katedre technológia stavieb Stavebnej fakulte Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, zameranie na rekonštrukcie historickej architektúry; v rokoch 2004 - 2005 bol členom odbornej komisie OSSD

4. Ing. Miloš Dudáš, CSc.,riaditeľ Krajského pamiatkového úradu Žilina; v rokoch 2004 - 2005 bol členom odbornej komisie OSSD

5. PhDr. Katarína Kosová, generálna riaditeľka Pamiatkového úradu Slovenskej republiky; v rokoch 2004-2005 bola členkou odbornej komisie OSSD

6. Ing. arch. Juraj Mihály, proviniciálny minister Rehole menších bratov – Františkánov; v rokoch 2004 - 2005 nebol členom odbornej komisie OSSD

7. Ing. arch. Peter Bouda, predseda Slovenskej komory architektov, autorizovaný architekt SKA, odborník s dlhoročnou praxou v oblasti rekonštrukcií historickej architektúry a obnovy kultúrnych pamiatok, v rokoch 2004-2005 nebol členom odbornej komisie OSSD

8. Akad. mal. Miroslav Šurin, autorizovaný reštaurátor so špecializáciou na nástennú maľbu a historické omietky, člen Komory reštaurátorov, člen dozornej rady Komory reštaurátorov, člen reštaurátorskej komisie Pamiatkového úradu

9. Slovenskej republiky; v rokoch 2004-2005 nebol členom odbornej komisie OSSD

10. Ing. arch. Pavol Ižvolt, hlavný radca v služobnom úrade Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, v sekcii kultúrneho dedičstva v odbore ochrany pamiatkového fondu, v rokoch 2004-2005 nebol členom odbornej komisie OSSD

Linky