Komisia pre podprogram 2.1 – knižnice a knižničná činnosť

1. Mgr. Emília Antolíková,návrh predložený zo strany Slovenskej asociácie knižníc, riaditeľka Hornozemplínskej knižnice vo Vranove nad Topľou. Nebola členkou komisie v rokoch 2004-2005 vo vtedajšom podprograme 2.7 a je nominovaná ako zástupkyňa za sieť verejných knižníc.

2. Mgr. Beáta Bellérová, návrh predložený zo strany Spolku slovenských knihovníkov, riaditeľka Slovenskej poľnohospodárskej knižnice pri SPU v Nitre.  Nebola členkou komisie v rokoch 2004-2005 vo vtedajšom podprograme 2.7 a je nominovaná ako zástupkyňa za sieť vedeckých knižníc.

3. Mgr. Daniela Džuganová,  návrh predložený zo strany Spolku slovenských knihovníkov, riaditeľka Univerzitnej knižnice Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach. Nebola členkou komisie v rokoch 2004-2005 vo vtedajšom podprograme 2.7 a je nominovaná ako zástupkyňa za sieť akademických knižníc.

4. PhDr. Daniela Gondová,návrh predložený zo strany Slovenskej asociácie knižníc, riaditeľka Ústrednej knižnice FFUK v Bratislave a predsedníčka Slovenskej asociácie knižní. Bola členkou komisie v rokoch 2004-2005 a je nominovaná  ako zástupkyňa za sieť akademických knižníc.

5. PhDr. Iveta Kilárová,navrhnutá MK SR – sekciou kultúrneho dedičstva,  riaditeľka odboru pre knižničný systém Slovenskej národnej knižnice v Martine. Nebola členkou komisie v rokoch 2004-2005 vo vtedajšom podprograme 2.7 a je nominovaná ako zástupkyňa celoslovenského metodického pracoviska.

6. PhDr. Dušan Lechner,návrh predložený zo strany Slovenskej asociácie knižníc, riaditeľ úseku knižničných činností  Univerzitnej knižnice v Bratislave. Bol členom komisie v rokoch 2004-2005 a je nominovaný  ako zástupca za sieť vedeckých knižníc.

7. PhDr. Štefánia Petercová, návrh predložený zo strany Slovenskej asociácie knižníc, vedúca metodiky Štátnej vedeckej knižnice v Košiciach. Nebola členkou komisie v rokoch 2004-2005 vo vtedajšom podprograme 2.7 a je nominovaná ako zástupkyňa za sieť vedeckých knižníc.

Tajomník komisie 2.1.: PhDr. Ján Molnár, sekcia kultúrneho dedičstva MK SR

Linky