Komisia pre podprogram 2.2 - múzeá a galérie

1. PhDr. Alexandra Homoľová– zástupca SNG - riaditeľka umeleckých zbierok Slovenskej národnej galérie Bratislava, zástupca ICOM (Medzinárodnej rady múzeí), v roku 2004 a 2005 pracovala ako predsedníčka grantovej komisie pre múzeá a galérie,

2. PhDr. Zuzana Gažíková – zástupca za Radu galérií Slovenska (RGS), predsedníčka RGS, riaditeľka Galérie P. M. Bohúňa Liptovský Mikuláš.

3. akad. soch. Bedrich Hoffstädter  - zástupca Komory reštaurátorov, vedúci reštaurátorských ateliérov SNG Bratislava

4. Mgr. Milan Rybecký, CSc.- zástupca za múzeá, riaditeľ SNM– Prírodovedného múzea v Bratislave

5. PhDr. Mária Čelková - zástupca za múzeá a galérie, Slovenské banské múzeum, Banská Štiavnica, pracovisko - Galéria Jozefa Kollára

6. PhDr. Klaudia Buganová - zástupca za múzeá, znalec v odbore: starožitnosti a umelecké diela, členka komisie na ochranu súčastí kultúrneho dedičstva, Východoslovenské múzeum Košice

7. PhDr. Ľubica Malá– zástupca Trnavského samosprávneho kraja, z Referátu pre činnosť divadiel, knižníc a múzeí, pracovala ako členka grantovej komisie pre múzeá a galérie v rokoch 2004 a 2005.

Tajomníčka komisie 2.2: Mgr. Jana Kováčiková, sekcia kultúrneho dedičstva MK SR

Linky