Komisia pre podprogram 2.3 – ochrana kultúrneho dedičstva

1. Mgr. Peter Sabov, návrh predložený zo strany Slovenskej národnej knižnice, riaditeľ odboru správy knižničných dokumentov a fondov Slovenskej národnej knižnice. Doteraz nebol členom odbornej komisie grantového systému MK SR.

2. Mgr. Miriam Poriezová, návrh predložený zo strany Slovenskej národnej knižnice, knihovníčka – historické knižničné dokumenty a fondy. Doteraz nebola členkou odbornej komisie grantového systému MK SR.

3. Mgr. Branislav Panis, návrh predložený zo strany Zväzu múzeí na Slovensku, zastupujúci riaditeľ SNM – Historické múzeum. Doteraz nebol členom odbornej komisie grantového systému MK SR.

4. RNDr. Ladislav Spalek, návrh predložený zo strany Slovenského národného múzea, riaditeľ Múzea Spiša v Spišskej Novej Vsi. V minulosti bol členom odbornej komisie programu Pro Slovakia.

5. Magdaléna Mitsová, návrh predložený zo strany Zväzu múzeí na Slovensku, bývalá pracovníčka SNM – pracovala ako vedúca prevádzky a investičného oddelenia SNM. Doteraz nebola členkou odbornej komisie grantového systému MK SR.

6. Mgr. Renáta Niczová, návrh predložený zo strany Rady galérií Slovenska, riaditeľka Nitrianskej galérie. Doteraz nebola členkou odbornej komisie grantového systému MK SR.

7. Mgr. Martin Šugár, návrh predložený zo strany Rady galérií Slovenska, kurátor Zbierky starej grafiky a kresby SNG. Doteraz nebol členom odbornej komisie grantového systému MK SR.

Tajomníčka komisie: Mgr. Katarína Kamenská, sekcia kultúrneho dedičstva MK SR

Linky