Komisia pre podprogram 2.4.2 - Akvizícia vo fondových inštitúciách – knižnice

1. PhDr. Jana Dropková, navrhnutá MK SR – sekcie kultúrneho dedičstva, zamestnankyňa odboru pre knižničný systém Slovenskej národnej knižnice v Martine. Nebola členkou v rokoch 2004-2005 vo vtedajšom podprograme 2.9 a je nominovaná ako zástupkyňa celoslovenského metodického pracoviska.

2. Mgr. Iveta Hurná, návrh predložený zo strany Slovenskej asociácie knižníc, riaditeľka Knižnice P. O. Hviezdoslava v Prešove. Nebola členkou v rokoch 2004-2005 vo vtedajšom podprograme 2.9 a je nominovaná ako zástupkyňa za sieť verejných knižníc.

3. PhDr. Judita Kopáčiková, návrh predložený zo strany Spolku slovenských knihovníkov, riaditeľka Staromestskej knižnice v Bratislave. Bola predsedníčkou komisie v rokoch 2004-2005 vo vtedajšom podprograme 2.9 a je nominovaná ako zástupkyňa pre sieť verejných a špeciálnych knižníc.

4. PhDr. Marta Sakalová, návrh predložený zo strany Slovenskej asociácie knižníc, riaditeľka Univerzitnej knižnice pri Žilinskej univerzite v Žiline. Nebola členkou v rokoch 2004-2005 vo vtedajšom podprograme 2.9 a je nominovaná ako zástupkyňa za sieť školských a akademických knižníc.

5. Ing. Daniela Slížová, nezávislá expertka, návrh zo strany Slovenskej asociácie knižníc, bývala riaditeľka odboru pre knižničný systém SNK v Martine a riaditeľka SNK v MS v Martine (súčasná SNK). Bola členkou komisie v rokoch 2004-2005 vo vtedajšom podprograme 2.9. Dlhodobo sa venuje spracovávaniu analytických a porovnávacích materiálov najmä z oblasti verejného knihovníctva a je nominovaná ako zástupkyňa za celý knižničný systém. 

tajomníčka komisie 2.4.2: Mgr. Monika Lopušanová, sekcia kultúrneho dedičstva MK SR

Linky