Návrh členov odbornej komisie 2.4.1 Akvizície vo fondových inštitúciách (múzeá a galérie)

1. Mgr. Dušan Buran, PhD.- historik umenia, vedúci kurátor Zbierok starého umenia Slovenskej národnej galérie

2. Mgr. Beata Jablonská– historička umenia, kurátorka zbierky umenia 20. storočia Slovenskej národnej galérie

3. Mgr. Peter Tajkov– archeológ, kurátor a správca zbierky Múzea Vojtecha Löfflera v Košiciach, vysokoškolský pedagóg na Fakulte umení Technickej univerzity v Košiciach

4. Mgr. Adriana Čeleďová– historička umenia, odborná pracovníčka, kurátorka zbierky Nitrianskej galérie

5. PhDr. Alena Vrbanová – historička umenia, riaditeľka Štátnej galérie BB, vysokoškolská pedagogička – vedúca katedry teórie a dejín umenia FVU AU

6. Mgr. Marta Janovíčková– historička umenia, zástupkyňa riaditeľa Mestského múzea Bratislava

7. PhDr. Anna Kiripolská, skanzenológ, SNM – Múzeá v Martine, Múzeum slovenskej dediny

8. Mgr. Pavel Sibyla– nezávislý historik

9. RNDr. Peter Horváth– nezávislý zástupca, v roku 2005 bol tajomníkom komisie pre múzeá a galérie

Linky