Poradné orgány

1)  znevýhodnené skupiny obyvateľstva

Sylvia Porubänová
Mária Štefková
Iveta Mišová
René Lužica
Daniela Kuhnová

Tajomník: Lýdia Šrámková (MK SR)

Linky