Prehľad grantových programov a podprogramov v roku 2006

Elektronická registrácia žiadosti -  http://registerkultury.gov.sk/granty  

Všeobecná kontaktná mailová adresa granty@culture.gov.sk    

 
 
Linky