Štruktúra programu Umenie

4.1  Múzické umenia (divadlo a hudba)
4.2  Výtvarné umenia
4.3  Literatúra a knižná kultúra
4.4  Medziodborové kultúrne aktivity (prierezové podujatia, ktoré prekračujú rámec jedného druhu umenia)

Linky