Štruktúra programu Pro Slovakia

5.1  Prezentačné aktivity v oblasti umenia a kultúry v zahraničí
5.2  Mobilita kultúrnych pracovníkov, umelcov a umeleckých diel
5.3  Podpora úspešných projektov medzinárodnej spolupráce

Linky