Štruktúra programu Nehmotné kultúrne dedičstvo a kultúrno-osvetová činnosť

8.1  Tradičná kultúra a amatérska umelecká tvorba
8.2  Kultúrno-osvetová činnosť a voľnočasové aktivity
8.3  Publikačná činnosť v oblasti tradičnej kultúry, amatérskej umeleckej tvorby a kultúrno-osvetovej činnosti

Linky