Štruktúra programu Kultúrne poukazy

9.1  Poukážkový systém podpory prístupu žiakov a učiteľov základných a stredných škôl s vyučovacím jazykom slovenským ku kultúrnym hodnotám
9.12  Poukážkový systém podpory prístupu žiakov a učiteľov základných a stredných škôl ku kultúrnym hodnotám - vyučovací jazyk neurčený
9.2  Poukážkový systém podpory prístupu žiakov a učiteľov základných a stredných škôl s vyučovacím jazykom národnostnej menšiny ku kultúrnym hodnotám
9.3  Poukážkový systém podpory prístupu žiakov a učiteľov základných a stredných škôl ku kultúrnym hodnotám - kultúrne inštitúcie

Linky