Štruktúra programu Kultúrne aktivity v oblasti pamäťových inštitúcií

2.1    Knižnice a knižničná činnosť
2.2    Múzeá a galérie
2.3    Ochrana kultúrneho dedičstva

2.4.1 Akvizícia vo fondových inštitúciách – múzeá a galérie
2.4.2 Akvizícia vo fondových inštitúciách - knižnice

Linky