Zloženie komisie AudioVízia 2006

Martin Ciel, podpredseda komisie
Peter Dubecký
Katarína Kerekesová
Marek Leščák
Ľuboš Machaj, predseda komisie
Zuzana Mistríková
Ľubica Orechovská
Marek Šulík
Zuzana Ťapáková
Silvia Dydňanská, tajomníčka

Linky