Členovia odbornej komisie pre Program Pro Slovakia 

 

5.1 Prezentačné aktivity z oblasti umenia a kultúry v zahraničí

Mgr. Silvia Salanská, tajomníčka, kontakt: 02/59391305, silvia_salanska@culture.gov.sk

 

5.2 Mobilita kultúrnych pracovníkov, umelcov a umeleckých diel

5.3 Podpora úspešných projektov medzinárodnej spolupráce

PhDr. Mária Knapová, tajomníčka, kontakt: 02/59391373, maria_knapova@culture.gov.sk

 

doc. PhDr. Katarína Bednárová, PhD.

Mgr. art. Jana Billová

Mgr. Jozef Burič

Mgr. art. Zora Jaurová

Mgr. Martin Knut

Mgr. Miroslava Kovářová

Mgr. Jana Mojžitová

Mgr. Peter Rázus

Mgr. Ján Šimko

Linky